Certyfikat ISO 9001:2015

Drukuj

Celem działania Spółdzielni jest wytwarzanie wyrobów o jakości spełniającej oczekiwania naszych KLIENTÓW, będącej rekomendacją dla dalszych zamówień oraz nowych kontaktów handlowych.

W celu wzmocnienia naszej wiarygodności opracowaliśmy i wdrożyliśmy SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. Opracowaliśmy procedury i instrukcje szczegółowo regulujące we wszystkich komórkach organizacyjnych sposób postępowania w sprawach mających wpływ na jakość produkowanych wyrobów.

Firma TÜV Rheinland potwierdziła przyznając nam CERTYFIKAT, zgodność naszego systemu z wymaganiami normy PN ISO 9001:2015.

Jesteśmy zdecydowani udoskonalać SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI w przeświadczeniu, że wiąże on potrzeby i interes Spółdzielni z potrzebami i oczekiwaniami KLIENTÓW.