Spółdzielnia Simena ZPCH podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Simena ZPCH poprzez wdrożenie wyników prac B+R kadłuba mechanizmu napędowego wycieraczek z innowacyjnej zazbrojonej wypraski z tworzywa sztucznego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. CSR >>

EFRR

Kontakt

SIMENA Spółdzielnia - Zakład Pracy Chronionej
ul. Gen. Franciszka Kleeberga 10
21 - 300 Radzyń Podlaski
tel: +48 (83) 352-84-10,
fax: +48 (83) 352-84-10 w. 306
e-mail: poczta@simena.com.pl
www: www.simena.com.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE

Dokumenty ofertowe do pobrania >>